Toetajad


1. Riiklik programm "Eesti Keel ja rahvuslik mälu" : projekt "Kultuuriajaloo interaktiivne digitaalarhiiv ärkamisajast kuni Eesti Vabariigi loomiseni" (2006-2008)

2. Riiklik programm "Eesti keel ja kultuurimälu": projekt "Interaktiivne teabekeskkond "Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb"" (2009-2013)


Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekt LABOR
 Koostööpartnerid:


 
 Viimati muudetud 07.04.2021 13:04