Tutvustus

KREUTZWALDI SAJAND – on Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriajaloo võrguvärav: interaktiivne teabekeskkond, mis tutvustab eesti kultuuriajalugu alates 19. sajandi algusest kuni Eesti Vabariigi loomiseni 1918. aastal.

SISU
• ajateljed Eesti- ja Liivimaa kultuurilooliste sündmustega 19/20. sajandil
• ajateljed F. R. Kreutzwaldi eluloo ja eepose ”Kalevipoeg” saamislooga
• rahvuseepose ”Kalevipoeg” – täistekst, käsikiri ja raamatud
• eesti luule ja kunst ”Kalevipoja” ainetel
• eesti 19./20. sajandi kirjanike biograafiline leksikon ja fotokogud Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist
• eesti vanem ilukirjandus Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogust
• Euroopa 19/20. sajandi kirjanike tutvustused
• jpm

UUS! Rariteetne eestikeelne ilukirjanduslik raamat aastatest 1850–1918, sirvimiseks lehitsejas, link ESTER-sse

UUS! Eestikeelne ilukirjandus 1850-1918, esmatrükkide täistekstid - täieneb pidevalt...

UUS! Keeleressurss digihumanitaarile
Kõik ”Kreutzwaldi sajandi" raamatukogu jaoks digiteeritud raamatutes ilmunud ilukirjanduslikud tekstid on olemas ka masinloetaval kujul (docx failidena). Nende kasutamiseks uurimistöös ja/või keelekorpusena palun pöörduge meie süsteemi administraatori poole: marju@kirmus.ee
 

AJALUGU
”Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb” on välja kasvanud 2003. aastal Eesti Kirjandusmuuseumis F. R. Kreutzwaldi 200. sünniaastapäeva näitusest ”Kreutzwaldi sajad. Kalevipoeg”, mis rändas paljudes Eestimaa raamatukogudes. Aastal 2004 alustati näituse materjalide ülekandmist veebikeskkonda: tänaseks on "Kreutzwaldi sajandist" saanud elav mäluprojekt, mis on täienenud järk-järgult, kuid pidevalt.
 

TÄNA
”Kreutzwaldi sajand” kujunenud rikkalikuks interaktiivseks teabekeskkonnaks ”Eesti kultuurilooline veeb”. Siin pakume ja teeme kättesaadavaks eesti kultuuriloo allikaid EKM kultuuriloolisest arhiivist (fotod, käsikirjad) ja arhiivraamatukogust (rariteetsed trükised).

IDEEST
Siinsed allikmaterjalid on arhiividest välja toodud ja digiteeritud sisu - eesti vanem kirjanduslugu - alusel. Kui projekti esimeses etapis keskenduti ”Kalevipoja” autori F. R. Kreutzwaldi elule ja ilukirjanduslikule loomingule, siis tänaseks on kättesaadavaks tehtud kõikide Kreutzwaldi sünnisajandil, 19. sajandil sündinud eesti kirjanike elu ja looming.
 

Siin saab lugeda eesti kirjanike ja kultuurilooliste isikute tutvustusi, tutvuda tema FOTOKOGUGA, lehitseda tema kirjutatud RAAMATUID ja peagi ka lugeda nende raamatute TÄISTEKSTE. Need on allikad, mis ei vanane nagu vananeme meie nende tõlgendajatena! 

STRUKTUUR - Lehekülg koosneb praegu 3-st omavahel seotud suurest keskkonnast: Kreutzwaldi sajand, Kalevipoeg ja Kogud. 

I. Keskkond KREUTZWALDI SAJAND – 4 ajatelge ajalooliste sündmuste kirjeldustega.
Ajatelg Kreutzwald - esimese eesti suure kirjaniku Friedrich Reinhold Kreutzwaldi (1803-1882) elu ja looming: tema töö arsti ja õpetlase, keelemehe, teadlase, publitsisti ja kirjanikuna (K. Metste, M. Laak)
Ajatelg Eesti kirjandus – markeerib kultuurilooliste isikute kaudu eesti kirjanduse sündi 19. sajandil ja 20. sajandi alul, seostatud isikututvustuste, fotokollektsiooni ja raamatukoguga.
Ajatelg Euroopa kirjandus – toob ära Euroopa ja laiemalt ka maailmakultuuris olulised isikud ja ilukirjanduslikud teised, seostatud isikututvustustega.
Ajatelg Kultuur ja olud Eestis – esitab Tsaari-Venemaa aegse vana Eesti- ja Liivimaa ajaloolisi ja kultuurilised sündmusi, haridusolusid, toob ära olulisemad seadusemuudatused, lisaks illustreerivad pildid mitmest fotoarhiivist. (Kommentaarid Vello Paatsi /link/jt)
 

II. Keskkond KALEVIPOEG – ajatelg, eepose tekstid, käsikiri, seletused, luule
Edasi leiate ”Kalevipoja” täisteksti – aluseks 2003. aastal kirjastuses SE&JS ilmunud eepose 18. trükk, muutmatul kujul (toim Eve Pärnaste).
 

Et pika loo lugemist kergendada, on eepose 20 laulu esitatud laulude ja teemade kaupa. Lisatud on eesti luuletajate ja kirjanike tekste.
 

Eepose täistekstile lisaks:
• F. R. Kreutzwaldi käsikiri ”Alg-Kalevipoeg” ja lugemise hõlbustamiseks selle trükiversioon (EKLA käsikirjde kogust).
• Eepose esimene rahvaväljaanne raamatuna (1862)
• Eepose esimese trükk Õpetatud Eesti Seltsi vihikutes.Kui Teil on raske aru saada, millest eepos räägib, lugege ja sirvige F. R. Kreutzwaldi enda raamatukest ”Lühikene seletus Kalevipoja laulude sisust” (1869) – siin seletab autor ära eepose kõik 20 laulu nii, nagu ta seda oli mõelnud kirjutades.
 

Ajateljel Kalevipoja saamislugu tutvustatakse eepose loomise idee kujunemist ja teostumist, raskusi eepose trükkimisel range ideoloogilise tsensuuri tingimustes jne (autor Kristi Metste).

III. Keskkond KOGUD - siin on koondarhiiv, milles saate kätte kõik ajatelgedel esitatud materjalid tähestikulises või ajalises järjestuses. Mahukamad kogud on – Sündmused, Isikud, Fotod, Raamatud ja Tekstid
 

  • Sündmused – viiel ajatelje sündmused järjekorras.
  • Isikud – eesti ning euroopa kirjanike ja teiste kultuurilooliste isikute tutvutused
  • Fotod – viiel ajatelje fotod
  • Galeriid – virtuaalnäitused ja temaatilised kollektsioonid isikutest, paikadest, hoonetest jne
  • Raamatud – eesti kirjanike teosed, mida saab vaadata lehitsejas, uurida leiduvust raamatukogudes, raamatute täistekstid on praegu redigeerimisel ja need liidetakse järk-järgult
  • Tekstid – ”Kalevipoja” ainelised luule ja proosatekstid, mis on lingitud eepose 18. tr tekstile (menüüs Kalevipoeg)
  • Kriitika – ”Kalevipoja” veebis kättesaadavad uurimused
  • Lingikogu – ”Kalevipoja” teemalised veebilehed
     

*Kunsti, audio ja video kogud on veel loomisel


 

Viimati muudetud 04.04.2021 11:04