Mis on Noor-Eesti?

NOOR-EESTI on 20. sajandi alguses Tartus kokku tulnud noorte rühmitus, mis 1905. aasta suurte sotsiaalsete murrangute tuultes muutis oluliselt kogu Eesti vaimsust ja kultuuri. Noor-Eestit võib pidada ka agressiivseks kultuuripoliitiliseks liikumiseks, mis seadis oma ülesandeks eesti ühiskonna muutmise.

Rangemas mõttes loetakse Noor-Eesti tegutsemisajaks aastaid 1905-1915, millal ilmusid rühmituse albumid ("Noor Eesti" I -1905, II -1907, III - 1909, IV -1912 ja V - 1915) ning perioodiline väljaanne "Noor Eesti: kirjanduse, kunsti ja teaduste ajakiri" nr 1 - 5/6 (1910-1911). Neid kõiki saab aut/notsel kujul lugeda ka meie koduleheküljelt.

Rühmituse tuumiku moodustasid Gustav Suits, Friedebert Tuglas, Bernard Linde, Johannes Aavik, Villem Grünthal-Ridala, Aino Kallas ja Jaan Oks; nooremate liikmet/noa Johannes Semper ja August Alle.

1912. aastal registreeriti Tartus Eesti Kirjanikkude Selts "Noor-Eesti", millel oli 61 asutajaliiget.

Noor-Eesti tegutses Tartu-Helsingi teljel, saades oma vahetud impulsid väga paljus Soomest, kus õppisid G. Suits, J. Aavik ja V. Grünthal ja elas pikki perioode F. Tuglas. Soomest oli pärit Aino Kallas. Noor-Eesti üks eesmärkidest oli avardada eesti vaimset vaatepiiri s/noistest saksa ja v/noe mõjudest laiemale euroopalikule pinnale: integreerida prantsuse, skandinaavia ja itaalia kirjanduste uusi suundi.

Kuigi Noor-Eesti ideoloog ja juht oli luuletaja Gustav Suits, ei ole Noor-Eesti täh/nodus ainult kirjanduse uu/nodamises - samamoodi uu/nodati kujutavat kunsti ja muusikat.

Seega tähistab Noor-Eesti: 

  • eestikeelse linnakultuuri algust
  • modernismi ja uusromantismi võitu realismi üle
  • eesti keeleuu/noduse raamliikumist

Esimese "Noor-Eesti" albumi (1905) ava-artiklis "Noorte püüded" kuulutas Gustav Suits: 

"Ennemalt öeldi: Noblesse oblige – a a d e l kohustab! Meie ütleme:Jeunesse oblige – n o o r u s k o h u s t a b! Ja meie seisame teelahkmel. On paljugi sihtisid ja püüdeid meie maal, aga noorte ülesanne ja püüe olgu: kui aeg kitsas ja madal on, siis tuleb seda lai/nodada avaramaks, tarvituste kohasemaks teha! See, mis olusid inimestele ja rahvastele aitab tarvituste kohasemaks teha, mis inimesi kannab ja tõstab, on haridus. Ja meie hüüe on: E n a m k u l t u r i! See on kõigi vabastavate aadete ja püüete esim/noe tingimine. E n a m e u r o p a l i s t k u l t u r i! O l g e m e e s t l a s e d a g a s a a g e m k a e u r o o p l a s t e k s!

... ja Suits 1912. aastal: "Noor-Eesti püüdeks on koondada vaimse kodanluse vastast intellig/notsi."

Friedebert Tuglas kirjutas 1915. aastal:"Noor-Eesti - see on süüdistus meie ümbruse ja mineviku vastu!"

 

Kirjandus:
F. Tuglas (toim), Kümme aastat. (Koguteos). Tartu 1918.
Bernard Linde, "Noor-Eesti" kümme aastat. Tallinn 1919 (2. tr "Loomingu" Raamatukogu 2005
Aino Kallas, Noor-Eesti. Tlk F. Tuglas. Tartu 1921 
Gustav Suits, "Noor-Eesti" nõlvakult. Tartu, 1931

 

 

 

Viimati muudetud 18.04.2017 10:04