Proletaarne ajaleht „Kiir” (1912)

15.(28.) juunil ilmub Narvas proletaarse ajalehe „Kiir” esimene number. Ajalehte toimetab Jaan Anvelt.

Seotud materjal

Isikud (1)