F. R. Faehlmanni "Laena mulle kannelt, Vanemuine" (sks k) - katse Kalevipoja lugusid värsistada (1840-1850)

1840te keskpaiku värsistab Faehlmann saksa keeles paar episoodi muistendist "Vanemuise lahkumine". Ta visandab ka tulevase eepose värsivormilise alguse pöördumisega laulujumal Vanemuise poole: "Leih mir deine Harfe Wainemoinen!" Pöördumises palutakse laulujumala abi, et see aitaks laulda eesti rahva alandusest ja kannatustest, kuid ka isamaa muistsest õnnest ja kangelastest. Võimalik, et Faehlmann oleks Kalevipojast kirjutanud saksakeelse värssides kunsteepose Euroopa teiste rahvaste eeskujul. Kreutzwald kasutab Faehlmanni mõtteid ja kujundeid hiljem "Kalevipoega" sissejuhatavas laulus "Soovituses".