Rahwas, ohwerdage oma weeringud Wenemaa õhulaewastiku hääks! (1911)

23. veebruaril (8. märtsil) kutsub Keiserliku Õhuklubi Tartu osakond „Postimehes” inimesi annetama Venemaa õhulaevastiku heaks.

Seotud materjal

Grupeerimata (4)