August Kitzbergi matus. Kirstu viimine "Vanemuisesse" 1927. a

August Kitzbergi matus. Kirstu viimine "Vanemuisesse" 1927. a

Seotud materjal

Isikud (1)