Peterburi Eesti Üliõpilaste Seltsi loodusteaduslikud väljaanded (1909)

Peterburi Eesti Üliõpilaste Selts avaldab mitmeid loodusteaduslikke raamatuid. J. Depmani „Ilmutus kõues ja tormis” (1909), „Komeedid ja tähesaod” (1910) ja kalender „Külvaja” (1910–1913).

Seotud materjal

Matus, haud (1)
Grupeerimata (2)