Eesti õigekirjutamise koosolek (1909)

25. mail (7. juunil) kohtuvad Tartus Eesti Kirjanduse Seltsi (V. Reiman, O. Kallas, J. Jõgever, M. Kampmann jt.) ja Eestimaa Rahvahariduse Seltsi (J. V. Veski, V. Grünthal jt) esindajad, et jätkata Tapal alustatud eesti keele õigekirjutuse küsimuste arutamist.