K. J. Petersoni "Soome mütoloogia" (sks k) – Chr. Gananderi pärimusloolise seletussõnastiku "Mythologia Fennica" mugandus rootsi keelest saksa keelde (1822)

K. J. Petersoni "Finnische Mythologie" kujutab endast Gananderi pärimusloolise seletussõnastiku "Mytologia Fennica" mugandust. Teos ilmub ajakirjas "Beiträge". Oletades, et eesti ja soome mütoloogia on sarnased, ning lootes eesti mütoloogia vastu huvi äratada lisab Peterson tõlgitavat teost kommenteerides teateid ka eesti mütoloogia kohta. Peatub põgusalt Kalevipojal, kes on tema käsitluses pahaloomuline hiid. Mütoloogiatõlkele toetudes loob F. R. Faehlmann oma eesti muistendid, hakkab "taastama" muistsete eesti jumalate maailma. Siit saab alguse tee, mis viib välja rahvuseepose koostamiseni F. R. Kreutzwaldi poolt. "Eestlased jutustavad ühest pahaloomulisest hiiust Kaleva pojast, et ta kündis puuadraga üles heinarikka maatüki, nii et sel ei kasvanud aegade jooksul enam rohukõrtki ja et ta ajas taga naissugu." (K. J. Peterson "Soome mütoloogia")

Seotud materjal

Portreed (1)
Isikud (1)