Tapa keelekonverents (1908)

30. mail (12. juunil) saavad Tapal kokku Eesti Kirjanduse Seltsi ja Eestimaa Rahvahariduse Seltsi kirjanduse osakonna liikmed, et arutada eesti keele õigekirjutuse küsimusi. Osalevad J. V. Veski, J. Aavik, V. Reiman, M. Kampmaa, J. Jõgever. Vastu võetakse rida eesti kirjakeelt korraldavaid otsuseid.