Anna Haava puusärgi juures auvalves ENSV TA Keele-ja Kirjanduse Instiduudi ja Tartu Riikliku Ülikooli töötajad. Kõneleb Meerits.

Anna Haava puusärgi juures auvalves ENSV TA Keele-ja Kirjanduse Instiduudi ja Tartu Riikliku Ülikooli töötajad. Kõneleb Meerits.

Seotud materjal

Isikud (1)