Asutatakse Eesti Rahva Muuseum (1909)

1. (14.) aprillil on Tartus Eesti Rahva Muuseumi tegevliikmete koosolek, mida loetakse muuseumi asutamiseks eesti ainelise vanavara hoidmiseks ja säilitamiseks. Valitakse juhatus: O. Kallas, K. Raud, J. Jõgever, K. Menning, A. Kitzberg, H. Rosenthal, J. Tõnisson jt. Järgmisel päeval valitakse juhatuse esimeheks Oskar Kallas (esimees kuni 1919). Juhatuse kõrval tegutseb mitu toimkonda (korjamise-, raamatukogu-, majanduse-, kunstitoimkond).
Esimese kümne tegevusaasta jooksul kogutakse 19 412 eset, korraldatakse näitusi. Muuseumile üle antud Eesti Üliõpilaste Seltsi raamatukogust moodustatakse arhiivraamatukogu, milles leidub 1918. aastal umbes 30 000 köidet. Arhiivraamatukogust kujuneb kõige täielikum eestikeelsete trükiste kogu.

Seotud materjal

Portreed (3)
Perekond (1)
Grupeerimata (2)