H. Visnapuu, Lauliku saatus (1945)

“Mängi mulle kannel, 
    kuri peale kipub.
    Pealael nagu ripuks
mingi raske vanne!”

Võttis laulik kandli,
   kuningale mängis,
   istus meeleängis
alla varjumandli.

Vaikseks jäi ja nukaks
   kiusat meel türanni.
   Laulikule anniks
heitis kullakukru.

Ja siis käskis puua
   lauliku ja kandli
   oksa varjumandli,
viimast lugu lüües.

“Mängi mulle kannel,
   kuri peale kipub.
   Pealael nagu ripuks
mingi raske vanne!” 

(Henrik Visnapuu. Luliku saatus. - Sõnarine. eesti luule antoloogia. 2. kd. Tallinn: ER, 1992, lk 108-109)

Seotud materjal

Isikud (1)