Venestuse pealetung (1885-1893)

Eestimaa kuberneriks saab äge slavofiil S. Šahhovskoi, Liivimaa kuberneriks M. Zinovjev, mõlemad agarad venestuspoliitika elluviijad. Tagandatakse suur hulk kõrgemaid riigiametnikke, kehtestatakse karm tsensuurikord, ametiasutuste asjaajamiskeele ja kõikide koolide õppekeelena kehtestatakse vene keel. Emakeelseteks jäävad vaid usuõpetus ja õpetamine vallakooli kahel esimesel õppeaastal. 1889 määratakse vene keel Tartu ülikooli õppekeeleks, 1893 nimetatakse Tartu ümber Jurjeviks, keelatakse endise nimetuse Dorpat kasutamine ametlikes paberites.