Keiser Aleksander III valitsemisaeg (1881-1894)

Aleksander III jätab kinnitamata Balti erikorra: Läänemere kubermangudes kehtinud baltisaksa aadli eriõigused. Impeeriumi keskseks ideeks on õigeusk, ainuvalitsus, rahvuslus. See ametlik idee tähendas suunda ääremaade ja teiste vene impeeriumi rahvaste keelelis-kultuurilisele assimileerimisele suure ja sõbraliku vene rahvaga. Läänemere kubermangude asjaajamiskeeleks saab vene keel.

Seotud materjal

Grupeerimata (2)