Asutatakse "Estonia" laulu- ja mänguselts (1865)

10. oktoobril Tallinnas. Näitemänguga alustati selles 1871. aastal. Edasine teatritegemine oli suhteliselt juhuslik, teatritegemisest kui traditsioonist võib rääkida alles alates 1895. aastast, mil seltsis hakati lavastama laulumänge, rahvatükke, naljamänge, enamasti laulu ja tantsuga; 20. sajandi algul jõudis lavale aga juba tõsisem draama.

Seotud materjal

Grupeerimata (1)