Ilmub "Finnische Mythologie" – K. J. Petersoni tõlge Chr. Gananderi rootsikeelsest teosest "Mythologia Fennica" (1822)

Chr. Gananderi "Soome mütoloogia" ilmub K. J. Petersoni tõlkes saksa keelde ajakirjas "Beiträge". Petersoni oletab, et eesti mütoloogia sarnaneb soome omale ja lisab teost kommenteerides aineid eesti mütoloogia kohta. Sellele toetudes hakatakse hiljem "taastama" eesti mütoloogiat.

Seotud materjal

Portreed (1)
Isikud (1)