Hindrik Prants (1858-1932)

Ajakirjanik, ajaloouurija, tõlkija Hindrik Prants sündis 12. märtsil 1858 Võrumaal Vastseliina kihelkonnas Loosi vallas Tohkri talus taluperemehe ja möldri peres. Õppis Loosi saksakeelses mõisakoolis (1866−1873) ja Vastseliina kihelkonnakoolis (1873−1874). Tegi kodus talutööd kuni 1883, töötas seejärel Tartu silmakliiniku teenrina (1884−1887). Prants täiendas end mitmesugustel kursustel Helsingi ülikooli juures (1898−1910). Oli Postimehe toimetuse liige (1888−1893, 1902−1906), ajakirja Linda toimetaja (1893−1902) ja väljaandja (1895−1902) Pärnus, Ristirahva Pühhapäeva Lehe tegevtoimetaja (1906−1919), Tallinna Päevalehe vastutav toimetaja (1918), Meie Kiriku toimetuse liige (1920−1930). Eesti Kirjameeste Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi liige. Prants on kogunud rahvaluulet. Elas vanaduspäevil Valgamaal Tõlliste vallas Liiva külas. Suri Tallinnas 17. nov 1932 ja on maetud Rahumäe kalmistule. 

Prants alustas eesti ajalehtedele kaastööd 1875. aastal. Tema kirjutisi leidub pea kõigis eesti ajalehtedes. Kirjutanud ka Rootsi, Soome ja Saksa ajakirjandusele. Prants on koostanud teosed „Armastuse keeled” (1897), „Külaleib” (1898) ja Türgi-Kreeka sõda käsitleva „Sõja-raamatu” (1898). Prants on kogunud rahvaluulet. Varakult tekkis hõimuhuvi: ta on kirjutanud soomeugrilaste ajaloolisest arengust raamatud „Soome sugu rahvaste ajalooline arenemine” (1911), „Soomesugu rahvad Veneriigi rajamisel” (1911) ja „Soome sild” (1919). Prantsu ajaloohuvist on sündinud raamatud „Eestimaa Veneriigi alla saamine” (1910), „Eesti rahva ajalugu” I–II (1912−13), „Tuhande aastane Tallinn” (1920) ja „Eesti vanem ajalugu” (1920). Olulise tähtsusega on kultuurilooline uurimus „Eesti kaubalaeva-selts „Linda”” (1913) ja mälestusraamat „Minu elukäik: mälestusi ja pärimusi” (1937). Üks koguteose ”Virumaa” (1924) autoreid. Prants on käsitlenud eesti ajakirjanduse vanemat ajalugu ajakirjanike albumis „Õitsituled” (1923−1927). 

Osales ühe tõlkijana K. O. Lindequisti „Üleüldise ajaloo” (1903−1911) ümberpanemisel, tõlkis Conan Doyle’i „Salapolizei. Sherlok Holmes’i imelikud uurimised” (1898) ja Y-S. Yrjö-Koskise raamatu „Teated Soome-sugu muinasajast ja teised õpetlikud ja lõbusasisulised lugemised” (1894). 

Pseudonüümid Nemo, Rustikus, Heinrich, Sõber, H. P. jt. 

ALLIKAD 
Eesti biograafiline leksikon. Tartu, 1926−1929. Lk 391−393. 
Eesti kirjarahva leksikon. Tallinn, 1995. Lk 418−419. 
R. Kleis, Hendrik Prantsu seitsmekümnendaks sünnipäevaks. − Eesti Kirjandus 1928, nr 2, lk 65−71. 

Hindrik Prantsu teosed e-kataloogis Ester

Vello Paatsi
 

Seotud materjal

Grupeerimata (1)
Sündmused (1)