"Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache" (1813-1832)

J. H. Rosenplänter annab Pärnus välja ajakirja "Beiträge zur genauern Kenntniß der ehstnischen Sprache" ("Lisandusi eesti keele lähemaks tundmiseks"), mis on esimene eestiaineline ja osaliselt eestikeelne teaduslik väljaanne. "Beiträges" avaldatakse eesti- ja saksakeelseid kirjutisi eesti keelest ja rahvaluulest, samuti kirjanduskriitikat. 
Ajakiri koondab enda ümber kaastööliste ja tellijatena ajajärgu tähtsamad eestihuvilised literaadid.