F. R. Faehlmanni surm. Kreutzwald alustab "Kalevipoja" proosavariandi koostamist (1850)

Pärast F. R. Faehlmanni surma võtab ÕESilt vastu ettepaneku koostada "Kalevipoeg". Juba 1830tel ÕESi ringkondades liikuma hakanud mõtted Kalevipoja-lugude kokkukogumisest ja eestlaste oletatava muistse eepose taastamisest saavad teoks. Käsikirja esialgne variant, nn. "Alg-Kalevipoeg" valmib 1853 novembris, kuid ei lähe tsensuuritakistuste tõttu trükki. Põhjalikult ümbertöötatud lõplik redaktsioon ilmub 1857–1861 vihikute kaupa ÕESi toimetistes koos saksakeelse tõlkega. Väikesetiraažilise teadusliku väljaande ilmumisele ei tee tsensuur takistusi. 1860 määratakse akadeemikute A. Schiefneri ja F. J. Wiedemanni ettepanekul alles osaliselt ilmunud teosele Peterburi TA poolt Demidovi preemia. Eestikeelne rahvaväljaanne ilmub Peterburi akadeemikute toetusel 1862 Soomes Kuopios.