Hugo Raudsepp (1883-1952)

Hugo Raudsepp on eesti näitekirjanduse klassik. Kasutanud varjunime Milli Mallikas. 

Sündis Tartumaal. Õppis küla- ja kihelkonnakoolis ning Tartu linnakoolis, mille lõpetas 1900. Raudsepp töötas äriteenija ja ajakirjanikuna, 1925. aastast oli ta vabakutseline kirjanik. Stalinlike repressioonide käigus 1951 Raudsepp arreteeriti ning saadeti Siberisse Irkutski oblastisse Ozjorlagi, kus ta peagi suri. 

Hugo Raudsepa satiirilise kallakuga anne kujunes välja ajakirjanikutöös, följetonisti, vestekirjaniku ning teatrikriitikuna. 1920. aastatel avaldas Raudsepp ka kirjandusteaduslikke käsitlusi, nt „Euroopa uuemast kirjandusest”, „Mait Metsanurk ja ta aeg” jt. Samuti on talt ilmunud jutustusi, paar romaani, novellikogusid. Raudsepa näidendite edu varjutas ta ülejäänud loomingu. 

Teise maailmasõja eelse perioodi kõige silmapaistvamalt eesti näitekirjanikult Hugo Raudsepalt on ilmunud ümmarguselt 30 näidendit. Tema põhi�anriks on komöödia, mis toetub tihti lausa anekdootlikule sü�eele. Ta näidendid võimaldasid eritleda elu vastuolusid ja ajastu aktuaalseid probleeme, kujutada tüüpilisi karaktereid ning inimkonna uusi ja vanu pahesid, andes koomilise läbilõike 1920.–1930. aastate Eesti maa- ja linnaelust. Komöödiate kõrval on Raudsepa pärandis ka piibliainelisi ideedraamasid (nt „Kohtumõistja Simson”), mille lavastused pole nautinud suurt publikumenu. Perekonnaelu-teemaliste, tõusikluse üle naervate, inimliku rumaluse üle lustivate komöödiate seas kujunesid eriti populaarseteks taluelu humoristlikult kujutavad komöödiad „Mikumärdi” (1929) ja „Vedelvorst” (1932). Populaarsemate näidenditena võib nimetada ka „Sinimandriat” (1927), „Põrunud aru õnnistust” jt . 

1941 ilmunud romaanis „Viimne eurooplane” on Raudsepa iroonia teravik suunatud esteedist literaadi ja tema elukauguse suunas. Järjekindla eluläheduse rõhutajana tegi Raudsepp ajuti järeleandmisi publiku maitsele, kuid inimloomuse ja selle nõrkuste ekspluateerimisel komöödia nõudlikus �anris ei ole Hugo Raudsepal eesti näitekirjanduses võrdset. 

Hugo Raudsepa teosed e-kataloogis Ester 

Rutt Hinrikus

Seotud materjal

Portreed (25)Vaata kõiki
Grupifotod (15)Vaata kõiki
Elukohad (8)Vaata kõiki
Perekond (10)Vaata kõiki
Grupeerimata (107)Vaata kõiki