Ilmub "Sippelgas" I - Kreutzwaldi teine õpetlik raamat rahvale (1843)

1840 teeb Kreutzwald ÕESile ettepaneku hakata välja andma talurahvale mõeldud õpetliku sisuga ajakirja. Ta kogub selle jaoks materjali, kuid ajakiri ei saa ilmumisluba. Materjali soovitakse välja anda raamatusarja kujul, kuid ka see ei õnnestu. "Sipelga" esimene vihik seisab tsensuuris peaaegu kaks aastat, ilmub alles 1843, teise vihiku kirjastab H. Laakmann 1861. Raamatus pakub Kreutzwald praktilisi nõuandeid, vaimu harivaid lugemispalu, õhutab talupoegi edasipüüdlikkusele, annab juhtnööre lastekasvatuse, tervishoiu ja odava leivajätku alal, kirjutab karskusest ja kokkuhoiust, aga ka Ameerika avastamisest. Raamatu levik ja lugejate hulk on esialgu väike.

Seotud materjal

Grupeerimata (2)
Isikud (1)
Raamatud (1)