Uudisteosed juulis (1926)

Ilmuvad: „Eesti biograafiline leksikon I” (ilmub vihikute kaupa), koguteos „Eesti. Maa, rahvas, kultuur”, „Eesti Rahva muuseumi Aastaraamat II”, A. Järnfeldti „Isamaa”, B. Linde „August Kitzberg”, H. Tulnola „3. jalaväe rügemendiga Vabadussõjas”.