Uudisteosed veebruaris (1924)

Ilmuvad: J. Kärneri „Ärkamisaegne Eesti ühiskond”, A. H. Tammsaare „Varjundid” (2. tr.), „Noor-Eesti Almanak 1924”, F. Schilleri „Wilhelm Tell” (tõlkija J. Kärner).