llmub "Wina-katk" – Kreutzwaldi esimene õpetlik raamat rahvale (1840)

Kreutzwaldi esimeseks eestikeelseks raamatuks on karskussisuline "Viina katk. Üks tähhele pannemise wäärt jut, mis wanna ning noore rahwale juhhatusseks ja kassuks wälja on antud". See on mugandus šveitsi autori J. H. D. Zschokke raamatu "Branntweinpest" (e. k. "Viina katk") alusel. "Vina katk" valmib ÕESi tellimusel, sest seltsi eesmärgiks on teadusliku uurimistöö kõrval ka hariva lugemisvara soetamine maarahvale. Esimese rahvaraamatu kirjutamine nõuab suurt pingutust, Kreutzwald on emakeelses kirjatöös alles vilumatu. Zschokke jutu eeskujul ja ainetel loob Kreutzwald algupärasena mõjuva teose, ta püüab tõepäraselt kujutada eesti külaelu ja -inimesi. Kesksel kohal on joomise kahjuliku mõju näitamine. Teine karskussisuline teos "Ue aasta sowimine. Üks ande kassinuse (para-usse) söbradele" ilmub H. Laakmanni kirjastusel 1843.