Kreutzwaldi teadusliku tegevuse algus. Saamine ÕES-i liikmeks (1839)

Kreutzwald kujuneb ÕESi üheks aktiivsemaks ja tegusamaks liikmeks. Ta jätkab eesti rahvaluule kogumist, tutvustab seda seltsi koosolekutel, avaldab seltsi toimetistes rahvaluuleainelisi kirjutisi. Korraldab Võru ümbruses arheoloogilisi väljakaevamisi, esineb aruannetega kaevamistöö tulemustest. Kreutzwald teeb kaastööd ÕESi kalendritele. Selts annab välja Kreutzwaldi esimesed rahvavalgustuslikud teosed ("Viina katk", "Sipelgas" I). Seltsi tellimusel ja kirjastusel ilmub ÕESi teadusliku väljaandena vihikutes eepose "Kalewipoeg, eine Estnische Sage" esitrükk eesti ja saksa keeles (1857–1861).