Tallinna elanike arv (1922)

1. augustil elab Tallinna 117818 inimest, nendest 57718 meest ja 60100 naist. Eestlasi on 100399, sakslasi 9142, venelasi 3846.

Seotud materjal

Portreed (2)
Grupeerimata (8)Vaata kõiki