Kirjanikkude au kaitseks (1922)

Aprillis ilmub Eesti Kirjanike Keskkomitee avalik kiri kirjanike au kaitseks. See on vastus haridusministri H. Baueri kunstnike ja kirjanike riikliku toetamise küsimuses. Minister oli märkinud, et meil polevat sääraseid kirjanikke keda toetada, olevat üksnes „lendavad sead”.

Seotud materjal

Grupeerimata (1)
Isikud (1)