Kreutzwaldi aktiivse publitsistliku tegevuse algus (1837)

Võrus hakkab Kreutzwald tegema korrespondendina kaastööd baltisaksa ajalehtedele. Eriti viljakas on kaastöö kultuuriloolise sisuga nädalalehele "Das Inland" aastatel 1837–1843. Ta saadab arvukalt kohalikku elu puudutavaid sõnumikke, kirjutisi rahvakombestikust ja -uskumustest, jm. Kreutzwaldi kriitiline hoiak valitsevate olude suhtes hakkab põhjustama sekeldusi ametivõimudega. Vanemas eas kavatseb Kreutzwald hakata toimetama ÕESis ajalehte "Eesti Koit", kuid lehe väljaandmine takerdub tsensuuris, ilmumisluba ei anta. Kreutzwald hakkab kaastööd tegema teistele eesti ajalehtedele ("Eesti Postimees", "Sakala").

Seotud materjal

Grupeerimata (3)
Isikud (1)