Ilmub ajakiri Tarapita (1921)

Kirjandusrühmituse „Tarapita” loomisega tehakse algust suvel ja 14. septembril ilmub selle rühmituse häälekandja esimene number. Rühmitusse kuuluvad A. Adson, A. Alle, J. Barbarus, A. Kivikas, J. Kärner, J. Semper, G. Suits, A. Tassa, F. Tuglas ja M. Under. Ajakirja ilmub seitse numbrit, viimane 1922. aastal vahetult enne jõule. Ajakiri oli suunatud intelligentsile ja protestimeelne. Rühmituse tutvustamiseks teevad kirjanikud sügisreisi mööda suuremaid Eesti linnu.