Eesti põhiseadus vastu võetud (1920)

15. juunil võtab Asutav Kogu vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse.

Seotud materjal

Grupeerimata (2)