Eesti teaduse asutuse seadus (1920)

27. mail võtab Asutav Kogu vastu Eesti teaduse asutuse (akadeemia) seaduse.

Seotud materjal

Grupeerimata (1)