Üleskutse „Asugem kodumaad kirjeldama!” (1920)

20. mail ilmub Eesti Kirjanduse Seltsi kodumaa tundmaõppimise toimkonna üleskutse „Asugem kodumaad kirjeldama”. Selle avaldavad enamik perioodikaväljaandeid. Sellele lisaks ilmub juunis „Kihelkondade kirjeldamise kava”. Esmajärjekorras hakatakse kirjeldama Tartumaad.

Seotud materjal

Elukohad (1)
Grupeerimata (3)