Toetused kirjanikele (1919)

Detsembris jaotatakse haridusministeeriumi toetussumma (40000 marka) kirjanikele. Seitsmele kirjanikule eraldatakse 4000 ja 6-le 2000 marka. See tekitab kirjanikes seas paksu pahandust. A. Alle, F. Tuglas, H. Visnapuu, J. Semper ja mõned veel ei võta toetussummat vastu.