Eesti Teaduste Akadeemia seadus (1919)

21. oktoobri paneb V. Ernits Asutava Kogu koosolekul ette võtta Eesti Teaduste Akadeemia seadus esimesele lugemisele. J. Tõnissoni arvates polnud valitud aeg sobiv, sest hariduslikest jõududes on ülikooli avamisega seoses suur puudus. Ta teeb ettepaneku hääletada punkt päevakorrast välja. Seda ka tehakse.

Seotud materjal

Grupifotod (4)
Grupeerimata (4)
Isikud (1)