Nelja-aastase koolikohustuse kehtestamine (1919)

19. septembril otsustab Asutav Kogu muuta senine kolmeaastane koolikohustuse nelja-aastaseks. 1919/20. õppeaastast muutub kõikidele lastele 9.–14. eluaastani kooliskäimine kohustuslikuks. Põhjuseta koolikohustuse täitmata jätmine toob lapsevanematele või hooldajatele rahatrahvi 1–10 margani iga puudutud päeva eest. 24. septembril kehtestatakse uued tunniplaanid.

Seotud materjal

Grupifotod (15)Vaata kõiki
Grupeerimata (2)