Sõjavägede ülemjuhataks Johan Laidoner (1918)

23. detsembril määratakse sõjavägede ülemjuhatajaks polkovnik J. Laidoner.

Seotud materjal

Grupifotod (1)
Grupeerimata (2)