Eesti-Vene 1920. a. rahulepingu järgi Nõukogude Venemaalt saadud kuldraha lugemine

Eesti-Vene 1920. a. rahulepingu järgi Nõukogude Venemaalt saadud kuldraha lugemine