Ilmub „Kümme aastat. Noor-Eesti 1905–1915” (1918)

Mai algul näeb ilmavalgust kogumik „Kümme aastat. Noor-Eesti 1905–1915”. Artikleid on 23 eri autorilt, sealhulgas F. Tuglaselt, H. Kruusilt, J. Semperilt, V. Ridalalt, A. Kitzbergilt, A. Kallaselt, M. Martnalt jt.