Kreutzwald Võrus. Valgustajalikult mitmekülgne eneseteostus, kujunemine eesti rahva Lauluisaks (1833-1877)

Kreutzwaldist saab vabapraksisega arst, kes täidab ka Võru linnaarsti kohuseid. Hiljem lisanduvad H. Krümmeri erakooli arsti ülesanded. Aeg-ajalt tuleb asendada kreisiarsti, täita ka tervishoiuametniku kohuseid. Suurenevale töökoormusele vaatamata kasvavad sissetulekud visalt. Elumaja ostuvõlg õnnestub tasuda alles 1873, paar nädalat enne 70. sünnipäeva. Suuri väljaminekuid nõuab laste koolitamine. Lahkub Võrust kõrges vanuses alles juunis 1877. Perekonnapea ja arstikohuste täitmise kõrval alustab Võrus nelikümmend aastat kestvat viljakat tegutsemist mitmekülgsete huvidega literaadina. Temast saab ajakirjanik-publitsist, teadlane, rahvaluule koguja, tõlkija-mugandaja, kirjanik, keelemees. Kreutzwaldi kunstilises sõnaloomingus kohtuvad valgustaja ja romantik.

Seotud materjal

Elukohad (9)Vaata kõiki
Grupeerimata (8)Vaata kõiki
Isikud (1)