Eesti välisdelegatsioonid (1918)

Jaanuaris määrab Eesti Maanõukogu vanematekogu välisdelegatsioonide koosseisu (F. Kull, E. Virgo, A. Piip, M. Martna, J. Tõnisson, K. Menning, K.-R. Pusta, J. Seljamaa), kelle ülesandeks välisriikides maad kuulata Eesti iseseisvumise küsimuses. 13. (26.) jaanuaril suundub Stockholmi Eesti välisdelegatsiooni liige J. Tõnisson. Ta kohtub Saksamaa saadikuga ja taotleb Prantsusmaalt Eesti Asutava Kogu de facto tunnistamist.

Seotud materjal

Portreed (1)
Grupifotod (4)
Matus, haud (1)
Grupeerimata (6)Vaata kõiki
Isikud (3)