Ajaleht „Kiir” (1917)

18. (31.) märtsil hakkab Tallinnas Jaan Anveldi toimetamisel ilmuma ajaleht „Kiir”. Leht suletakse juba 15.(28.) juulil Venemaa Ajutise Valitsuse korraldusel, toimetaja arreteeritakse.

Seotud materjal

Isikud (1)