Eesti Maanõukogu koosolek (1917)

15. (28.) novembril Eesti Maanõukogu koosolek. Maanõukogu tunnistab enese Eestimaa ainsaks kõrgemaks võimukandjaks, avaldab üleskutse eesti sõjameestele maad ja rahvast kaitsta jm. Pärast koosolekut saavad J. Tõnisson, J. Teemant, J. Vilms tööliste vägivalla läbi kannatada.

Seotud materjal

Grupifotod (1)
Grupeerimata (2)
Isikud (1)