Maanõukogu saadetakse laiali (1917)

12. (25.) novembril otsustab Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee saata Maanõukogu laiali ja korraldada Eesti Asutava Kogu valimised.

Seotud materjal

Grupeerimata (2)