Sakslased vallutavad Lääne-Eesti saared (1917)

29. septembril (12. oktoobril) on Saksa dessant Tagalahes. 3. (16.) oktoobri hommikul tungib Saksa laevastik läbi Kura kurgu Liivi lahte. Võitlused Liivi lahel ja Muhu väinas. 6. (19.) oktoobril jätavad Vene väed maha Saaremaa ja Muhu, vangi langeb 10 000 sõjaväelast. 8. (21.) oktoobril on kõik saared sakslaste käes. Saksa väed maabuvad Virtsus.

Seotud materjal

Grupeerimata (3)