Kirjanduslik rühmitus „Siuru” (1917)

27. juunil (10. juulil) asutatakse kirjanduslik rühmitus „Siuru”. Juuni lõpul teatatakse, et ilmub album „Siuru I”. Kaastöid palutakse 15. (28.) augustiks. Juuli lõpul registreeritakse „Siuru” põhikiri. „Siuru” eesmärk on „kirjandusliku ja kunstilise kultuuri harrastamine”. Rühmitusse kuulusid Marie Under, Friedebert Tuglas, Artur Adson, August Gailit, Henrik Visnapuu, Johannes Semper.

Seotud materjal

Portreed (1)
Grupifotod (19)Vaata kõiki
Grupeerimata (4)
Isikud (6)Vaata kõiki