Pärgade panek Jaan Kärneri hauale. Esiplaanil Abel Nagelmaa ja Ellen Veskisaar

Pärgade panek Jaan Kärneri hauale. Esiplaanil Abel Nagelmaa ja Ellen Veskisaar