Professor Johann Kõpp annab ülikoolis avaloengu (1917)

30. jaanuaril (12. veebruaril) peab oma esimese loengu tegeliku usuteaduse professor J. Kõpp. Loengu sissejuhatus ja lõppsõna on vene keeles, loeng ise eesti keeles.
J. Kõpp määrati ametisse 10. (23.) detsembril 1916.

Seotud materjal

Grupifotod (3)
Grupeerimata (2)