Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu asutamine Moskvas 1943. a. II reas: 1) August Alle, 2) Paul Rummo, 4) Olga Lauristin, 6) Eugen Kapp

Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu asutamine Moskvas 1943. a.  II reas: 1) August Alle, 2) Paul Rummo, 4) Olga Lauristin, 6) Eugen Kapp

Seotud materjal

Isikud (1)